Järvastadens bilpool växer! Mikael Boierth som startade bilpoolen 2016 berättar att de lagom till sommarens alla aktiviteter har skaffat en riktigt kul bil att köra, en Tesla model 3 med full självkörningsförmåga.

Nu finns det fler parkeringsplatser i Järvastaden, mellan de gamla mobiliseringsförråden. Två av dessa parkeringsplatser har dessutom laddmöjligheter för elbilar.

För en tid sedan genomförde PMP Marknadskonsult en enkät, på uppdrag av Järvastaden AB. Enkäten vände sig till boende i Järvastaden, från åldrarna 10 år och uppåt.

Än en gång har vi ordnat kojbyggardagar i Järvastaden. Och än en gång blev det härliga dagar tillsammans med alla kojbyggarna!

När ungdomar och motionslöpare anmälde sig till Järvastadsloppet fanns möjlighet att också notera en anledning till varför det skulle springas. Nu har vi tagit del av alla inkomna svar.