Mi Eriksson ordnar sedan flera år tillbaka kurser och halvdagar där hon lär ut och guidar i yoga och qigong. Och under 2022 tänker hon fortsätta som förut, för att ge lite ro i en värld som snurrar på allt snabbare.

Att hyra eller låna ligger i tiden. Allt fler hyr hellre än köper, det gäller mycket och framför allt bilar. Sedan snart ett år sedan finns en ny bilpool i Järvastaden, KINTO Share som vuxit fram genom Toyotas vision om att skapa bättre mobilitet för alla.

Trots rådande pandemi och restriktioner så är det alltid mycket på gång i Järvastaden. Du hittar allt som händer i vårt kalendarium.

Kommunstyrelsen i Solna stad har beslutat att satsa på en utveckling av Överjärva gård under 2022. Det kommer både innebära utökad verksamhet och också upprustning av byggnader.

Ruha Cerrato, som till vardags är hjärtläkare på kardiologen på Ersta sjukhus, driver tillsammans med sin man Mahan ett projekt för att föra människor närmare varandra.

- 2021 var ett år av djup reflektion och meditation över orden ”Låt gärningar ej ord bli er prydnad”, hur ser vår vardag ut när vi tillämpar de här orden, berättar Ruha Cerrato när vi tittar tillbaka på året som gått.