På Järva skjutbaneväg 29 öppnar Kry Vårdcentral den 15 januari. Vårdcentralen är en husläkarmottagning på 600 kvadratmeter och här kommer det att finnas specialistläkare, sjuksköterskor, sjuksköterska specialicerad inom diabetes samt undersköterskor.

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för fortsatt utbyggnad av bostäder i Järvastaden.

Detaljplanen för kvarter Linnean m. fl. innehåller en ny park, Västergårdsparken. Under senhösten har arbetet att anlägga parken påbörjats. Mycket av naturen och träden ska behållas men några träd har avverkats.

Kommunstyrelsen i Solna stad har godkänt en principöverenskommelse med Järvastaden AB. Överenskommelsen innebär att en ny detaljplan ska tas fram för fastigheterna Järva 2:41 och Skogsstjärnan 2. Det aktuella området ligger mellan Västergårdsparken och Enköpingsvägen.

Om du ännu inte har hämtat din Järvastaden-almanacka hos Fridens Livs eller Ica Nära så gör gärna det. Nu finns också hela kalendariet för 2024 upplagt här på hemsidan.