Allemansland tillhör barnboksförfattaren Lennart Hellsings halsbrytande universum. Här finns Krakel Spektakel och Kusin Vitamin. Här dansar Herr Gurka både vals och mazurka. Här är rim och ramsor och färgglada miljöer att leka i, hämtade ur Lennart Hellsings rika barnboksproduktion.

Sedan en tid tillbaka finns en laddningsstation för elbilar, i Järvastaden. Du hittar den vid det vita Magasinshuset, strax ovanför Mulle Meck-parken.

För en tid sedan genomförde PMP Marknadskonsult en enkät, på uppdrag av Järvastaden AB. Enkäten vände sig till boende i Järvastaden, från åldrarna 10 år och uppåt.

Dags för årets koj-byggar-dagar, 21 – 24 juni, för alla friska barn och vuxna.

Nu är detaljplanen för den nya idrottsplatsen i Järvastaden antagen. Den nya idrottsplatsen ingår i planen för utveckling av norra Järvastaden.