Kommunstyrelsen i Solna stad har beslutat att satsa på en utveckling av Överjärva gård under 2022. Det kommer både innebära utökad verksamhet och också upprustning av byggnader.

Ruha Cerrato, som till vardags är hjärtläkare på kardiologen på Ersta sjukhus, driver tillsammans med sin man Mahan ett projekt för att föra människor närmare varandra.

- 2021 var ett år av djup reflektion och meditation över orden ”Låt gärningar ej ord bli er prydnad”, hur ser vår vardag ut när vi tillämpar de här orden, berättar Ruha Cerrato när vi tittar tillbaka på året som gått.

Nu är julen slut och julgranen åker ut! Men var ska den slängas?

Tyvärr måste vi ställa in föreställningarna om de tre bockarna Bruse nu på lördag 15 januari. Bedömningen är att smittrisken är för hög i lokalen där pjäsen ska spelas.

I Järvastaden finns det en stor variation av olika verksamheter. Nu drar vi igång en artikelserie där du kommer att få läsa om några av dessa initiativ som finns i vår stadsdel. Först ut berättar Linda T Pahlberg om hennes dans- och showverksamhet för barn, vi känner dem under namnet MusicKidz.