I takt med att restriktionerna för möten och liknande lättas, börjar livet så sakta återgå till hur det var innan pandemin. Från och med idag finns det därför möjlighet att åter igen boka vår fina festlokal i Jaktvillan i Järvastaden.

Sedan en tid tillbaka finns en laddningsstation för elbilar, i Järvastaden. Du hittar den vid det vita Magasinshuset, strax ovanför Mulle Meck-parken. Det har under en tid varit felaktig skyltning och andra problem med laddstationerna, men detta är nu åtgärdat.

Allemansland tillhör barnboksförfattaren Lennart Hellsings halsbrytande universum. Här finns Krakel Spektakel och Kusin Vitamin. Här dansar Herr Gurka både vals och mazurka. Här är rim och ramsor och färgglada miljöer att leka i, hämtade ur Lennart Hellsings rika barnboksproduktion.

För en tid sedan genomförde PMP Marknadskonsult en enkät, på uppdrag av Järvastaden AB. Enkäten vände sig till boende i Järvastaden, från åldrarna 10 år och uppåt.

Dags för årets koj-byggar-dagar, 21 – 24 juni, för alla friska barn och vuxna.