Sedan en tid tillbaka är sprängnigsarbetena igång för att bereda plats för det som ska bli kvarteret Skogsstjärnan i Järvastaden.Det är Skanska och JM som står för det här nya bygget.

Kanske det sista stora området med småhus i Solna, kvarteret Grankällan m fl, är nu färdigställt. Det är över 200 bostäder i form av rad- och kedjehus som byggts av Skanska, JM och Resona.

Du har väl inte missat tältet på Fridensborgsvägen? Det är ett aktivitetstält för barn och ungdomar, ett skärmfritt alternativ. Tältet är en del av familjefestivalen som hålls nu på lördag 6:e augusti kl. 13-15 på Träffpunkten Hallonbergen.

JM har nyligen börjat bygga i kvarteret Gulmåran vid rondellen i korsningen mellan Fridensborgsvägen och Järva skjutbaneväg.

Även om det första formella första spadtaget för idrottsplatsen togs redan 31 maj i år, så har bygget inte ännu startat påtagligt. Kompletterande undersökningar och projektering har pågått.