Järvastaden är under ständig utveckling och vi har höga ambitioner för vår stadsdel. Järvastaden AB har genom White arkitekter genomfört en analys av stadsdelens uterum; parker, lekplatser och platser för idrott. Målet är att Järvastadens uterum ska vara attraktiva och användbara för många människor och möta upp varierade behov och användningsområden.

Strax är mörka december här, och det är ännu en stund kvar till julen. En tid som det kan passa att skämma bort sig själv lite. 3 december börjar en kurs i yoga, ledd av Nicole Åhlander. Du kan gå kursen både antingen på plats eller online. I en tid av oro och osäkerhet kan yoga hjälpa dig att landa i ett mer harmoniskt nu.

Precis enligt schemat är nu gång- och cykelvägen öppen för gångende och cyklister.

Från och med 9 november och ungefär två veckor framåt kommer gång- och cykelvägen genom skogen, mellan Fridensborgsvägen och Gunnarbovägen, förbi Raoul Wallenbergskolan, att vara avstängd för asfaltering och belysningsarbeten.

Järvastadsborna Ruha Cerrato och hennes man Mahan Hashemzadeh har länge haft ett brinnande engagemang för att världen ska vara en trygg plats – för alla.
Sedan två år tillbaka driver de ett projekt i egen regi, på sin fritid, för att föra människor närmare varandra.