Vi värnar samspelet mellan djur, natur och människa.

Med Igelbäckens naturreservat som närmsta granne är det självklart för oss att värna om ekologiska och biologiska värden. Vid utbyggnaden av Järvastaden utgår vi från Solna stads Grönplan och planerar för att befintliga grönområden ska bevaras och göras tillgängliga. Bor man i Järvastaden ska man inte behöva lämna stadsdelen för ett aktivt och hälsosamt vardagsliv. Här är det aldrig längre än 300 meter till en grön yta.

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara Järvastadenjarvastaden hallbarhet barnen viktigast 5Hållbara Järvastaden

 

Vi värnar samspelet mellan djur, natur och människa.

Med Igelbäckens naturreservat som närmsta granne är det självklart för oss att värna om ekologiska och biologiska värden. Vid utbyggnaden av Järvastaden utgår vi från Solna stads Grönplan och planerar för att befintliga grönområden ska bevaras och göras tillgängliga. Bor man i Järvastaden ska man inte behöva lämna stadsdelen för ett aktivt och hälsosamt vardagsliv. Här är det aldrig längre än 300 meter till en grön yta.


Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet utrymme lek fantasi 3

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet bygga ttt 6