Här finns plats för spel, lek och avkoppling.

Järvastaden är en grön och hälsosam stadsdel som utvecklas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Genom att bygga en tät kvartersstad får vi mer plats över till parker och bevarad natur. Mellan husen finns gott om plats för samvaro, spel, lek och vila. I stora parker får vi mer utrymme för innehåll av olika karaktär och lockar fler besökare. Alla parker konstrueras och planeras för att skapa trygga och säkra mötesplatser för alla åldrar, alla tider på dygnet.

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara Järvastadenjarvastaden hallbarhet barnen viktigast 5Hållbara Järvastaden

 

Här finns plats för spel, lek och avkoppling.

Järvastaden är en grön och hälsosam stadsdel som utvecklas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Genom att bygga en tät kvartersstad får vi mer plats över till parker och bevarad natur. Mellan husen finns gott om plats för samvaro, spel, lek och vila. I stora parker får vi mer utrymme för innehåll av olika karaktär och lockar fler besökare. Alla parker konstrueras och planeras för att skapa trygga och säkra mötesplatser för alla åldrar, alla tider på dygnet.

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet utrymme lek fantasi 3

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden