Vi bygger tätt och får plats med ett helt naturreservat.

Redan vid planeringen av Järvastaden avsatte vi ett stort markområde till ett naturreservat. Vi vet hur viktigt det är med närhet till grönområden när man väljer bostad, så Igelbäckens naturreservat som närmsta granne förstod vi skulle uppskattas. Genom att bygga en tät kvartersstad, med marknära småhus närmast naturreservatet, tar vi tillvara stora naturvärden. I samarbete med Solna och Sundbyberg har vi här skapat en uppskattad plats för rekreation och friluftsliv.

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara Järvastadenjarvastaden hallbarhet barnen viktigast 5Hållbara Järvastaden

 

Vi bygger tätt och får plats med ett helt naturreservat.

Redan vid planeringen av Järvastaden avsatte vi ett stort markområde till ett naturreservat. Vi vet hur viktigt det är med närhet till grönområden när man väljer bostad, så Igelbäckens naturreservat som närmsta granne förstod vi skulle uppskattas. Genom att bygga en tät kvartersstad, med marknära småhus närmast naturreservatet, tar vi tillvara stora naturvärden. I samarbete med Solna och Sundbyberg har vi här skapat en uppskattad plats för rekreation och friluftsliv.

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet utrymme lek fantasi 3

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet bygga ttt 6