Alla ska trivas. Både djur, natur och människor.

Vi värnar om den biologiska mångfalden och gör vad vi kan för att djur och växter ska trivas tillsammans med oss här i Järvastaden. Vi är en grön stadsdel - när vi planerar för nya kvarter avsätter vi gott om plats för parker och gröna ytor. Här bygger vi bihotell, bikupor och sätter upp fågelholkar. Över järnvägen har vi byggt en gång- och cykelbro för att man enkelt ska kunna ta sig mellan båda sidor av naturreservatet.

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara Järvastadenjarvastaden hallbarhet barnen viktigast 5Hållbara Järvastaden

 

Alla ska trivas. Både djur, natur och människor.

Vi värnar om den biologiska mångfalden och gör vad vi kan för att djur och växter ska trivas tillsammans med oss här i Järvastaden. Vi är en grön stadsdel - när vi planerar för nya kvarter avsätter vi gott om plats för parker och gröna ytor. Här bygger vi bihotell, bikupor och sätter upp fågelholkar. Över järnvägen har vi byggt en gång- och cykelbro för att man enkelt ska kunna ta sig mellan båda sidor av naturreservatet.

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet utrymme lek fantasi 3

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden