Vi ska vara ett klimat- och miljösmart boende.

Järvastaden ligger bara 10 minuter från Stockholm central med pendeltåg. Vi som bor här redan idag kan resa fossilfritt och klimatsmart till och från city. För att ytterligare minska miljöpåverkan vid kortare resor arbetar vi för att bygga ut cykelstråken runt omkring Järvastaden. Vi gör bostäderna energieffektiva och bygger med sunda byggmaterial. Vår strävan är att bygga klimatsmarta hus men också att minimera klimatpåverkan under byggnationen.

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara Järvastadenjarvastaden hallbarhet barnen viktigast 5Hållbara Järvastaden

 

Vi ska vara ett klimat- och miljösmart boende.

Järvastaden ligger bara 10 minuter från Stockholm central med pendeltåg. Vi som bor här redan idag kan resa fossilfritt och klimatsmart till och från city. För att ytterligare minska miljöpåverkan vid kortare resor arbetar vi för att bygga ut cykelstråken runt omkring Järvastaden. Vi gör bostäderna energieffektiva och bygger med sunda byggmaterial. Vår strävan är att bygga klimatsmarta hus men också att minimera klimatpåverkan under byggnationen.

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet utrymme lek fantasi 3

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden