Nästan allt regn över Järvastaden tas tillvara.

Mer än 90% av allt regnvatten som kommer över Järvastaden tas om hand på bästa sätt. För att möta effekten av framtida klimatförändringar och klara plötsliga och stora regnmängder byggs gröna tak, växtbäddar och dagvattenmagasin. Stora mängder går till växtbevattning och en del fyller diken och dammen i Spegeldammsparken. Ett stort parkområde med nedsänkt gräsyta mitt i Järvastaden skapas för att översvämmas vid extrema skyfall.

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara Järvastadenjarvastaden hallbarhet barnen viktigast 5Hållbara Järvastaden

 

Nästan allt regn över Järvastaden tas tillvara.

Mer än 90% av allt regnvatten som kommer över Järvastaden tas om hand på bästa sätt. För att möta effekten av framtida klimatförändringar och klara plötsliga och stora regnmängder byggs gröna tak, växtbäddar och dagvattenmagasin. Stora mängder går till växtbevattning och en del fyller diken och dammen i Spegeldammsparken. Ett stort parkområde med nedsänkt gräsyta mitt i Järvastaden skapas för att översvämmas vid extrema skyfall.

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet utrymme lek fantasi 3

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden