Vi bygger energisnålt och spar både pengar och miljö.

Oavsett om vi bygger fristående småhus eller flerbostadshus så gör våra byggherrar det med miljöfokus, från första ritning till färdigt hus. Vi bygger med certifierat virke från ansvarsfullt skogsbruk och vi bygger med liten klimatpåverkan genom att ställa krav på färre transporter, förnybara bränslen, återbrukade och klimatsmarta byggmaterial. Det här sättet att bygga, under kontrollerade former, innebär att de flesta av våra hus är Svanenmärkta!

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara Järvastadenjarvastaden hallbarhet barnen viktigast 5Hållbara Järvastaden

 

Vi bygger energisnålt och spar både pengar och miljö.

Oavsett om vi bygger fristående småhus eller flerbostadshus så gör våra byggherrar det med miljöfokus, från första ritning till färdigt hus. Vi bygger med certifierat virke från ansvarsfullt skogsbruk och vi bygger med liten klimatpåverkan genom att ställa krav på färre transporter, förnybara bränslen, återbrukade och klimatsmarta bygmaterial. Det här sättet att bygga, under kontrollerade former, innebär att de flesta av våra hus är Svanenmärkta!


Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet utrymme lek fantasi 3

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet bygga ttt 6