Det pågår febril verksamhet i den källarvåning där Roger Josefsson och Tor Svae håller till när de bygger de fina barnutställningarna som vi har i här i Järvastaden. Vad är det som är på gång?

Roger Josefsson driver tillsammans med Tor Svae och flera andra en verksamhet som heter Barnutställningar.nu.och håller till i en källarvåning i Järvastaden där de bygger utställningar med barnböcker som tema. De flesta utställningarna har visats i Jaktvillan eller i andra lokaler i Järvastaden. Tor ledde också anläggandet av Mulle Meck-parken i Järvastaden och han tillsammans med Roger och deras kollegor har byggt många tema-lekplatser runt om i landet.

Nu i två juniveckor har Roger tillsammans med Leif ansvar för fyra sommarjobbande ungdomar i Järvastadens Kulturgarage. Det är ett projekt tillsammans med Memo från Fridens Livs på Fridensborgsvägen 64. Projektet går ut på att de ska bygga åtta marknadsstånd. De ska bli enkla att sätta upp och ta ner. Ambitionen är att marknadsstånden ska kunna användas till olika kommande evenemang här i Järvastaden.

Kanske första gången på Familjefestivalen lördag 24 augusti eller på Barnens julmarknad första advent.