I Järvastadens hållbarhetsprogram följer vi löpande trygghet och resande, med hjälp av feedback från boende, arbetande och studerande i Järvastaden. Tack till alla er som bidragit i årets första del av hållbarhetsmätningarna, under mars månad, som riktat in sig helt och hållet på resande och resvanor. PMP Marknadskonsult AB har skött insamling och sammanställningsarbete.

I kort sammandrag kan vi nämna följande insikter, som vi tar med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete:

• Vi som bor och verkar i Järvastaden har stort intresse för att gå mot ett mer hållbart resande. Ungefär hälften av de tillfrågades resor eller förflyttning till och från eller inom Järvastaden sker genom hållbara färdsätt.

• För att kunna bli ännu mer hållbara i vårt resande vill vi främst att kollektivtrafiken skapar rätt möjligheter för resande, till och från Järvastaden. Även cykelinfrastruktur är viktig att fortsätta utveckla.

• Bilpoolerna har potential att användas mer och intresse finns för detta. Här finns behov av mer information om möjligheter och användning samt trygg tillgänglighet till bilpoolen. Det är även viktigt med rätt utrustning i bilarna, för att tryggt kunna transportera barn och husdjur.

Ta del av hela enkäten här >