De är ett växande antal eldsjälar, de som är involverade i projektet Skapande Verkstad. Inom ramarna för projektet har det hållits ett antal aktiviteter i Järvastaden samt i närliggande skolor. Det har varit allt från En planet - ett folk till Juniordagarna och målning av tunneln under Enköpingsvägen. Nu får volontärerna ett eget kontor i Järvastaden, där de kan utvärdera och planera framtida aktiviteter.

Ruha Cerrato är en av initiativtagarna. Hon lägger så mycket tid hon kan på att besöka skolor och driva olika typer av aktiviteter, vid sidan av sitt ordinarie arbete som läkare. Nu får hon förstärkning av högstadieläraren Caroline Oja och Alex Blaketon, som är ungdomscoach. Från sitt kontorsrum i Magasinsbyggnaden i Järvastaden kommer de kunna arbeta vidare med att utvärdera tidigare aktiviteter, planera framtida och också bygga ut kontaktnätet med liknande initiativ runt om i Stockholm. Just nu pågår målning och inredning av kontoret. De är många som hjälps åt och glädjen är stor över att ha en fast plats att utgå ifrån.

– Ett litet kontor i Magasinsbyggnaden innebär ett stort lyft för oss alla och de som vi samarbetar med, för då kan vi bättre koordinera verksamheter, även hitta former för att nätverka med andra organisationer och grupper i Järvastadsområdet, säger Ruha.

Det finns många tankar kring projekt som också skulle komma hela Järvastaden till godo:
– Det skulle ha stor betydelse för trygghetsarbetet att kunna erbjuda enklare utbildning till fler i området så att ännu fler kan engagera sig, få chans att medverka i ideell kontext och ställa upp exempelvis med nattvandring, föräldranätverk och annat.

– Folkhälsomyndigheten driver ett folkhälsoarbete just nu kring delaktighet i ideell verksamhet och det ses som en särskild viktig byggsten för god hälsa. Vi inom Skapande Verkstad kan bidra med att arbeta för detta, säger Ruha.

Skapande Verkstad har på kort tid vuxit sig stort. Det började med en grupp föräldrar som bor i Järvastaden och som samlades för att verka för ett grannskap som är inkluderande, tryggt och som inspirerar till positiv och meningsfull vardag för ungadomar. I dag är det 50 familjer från Järvastaden som på ett eller annat sätt bidragit till verksamheten.

En av flera aktiviteter som vi erbjuds är Juniorprogrammet för själslig och social utveckling. Programmets mål är att hjälpa deltagarna att utveckla logiskt och intellektuellt tänkande, att utvecklas själsligt genom att skapa goda vanor och stärka fina värderingar, att anordna projekt i närområdet samt kulturella inslag som sång, dans, målning, pyssel och sport. Ledarnas roll är att se till att alla de fyra delarna samverkar i balans under projektets gång. Juniorgrupperna riktar sig till barn i åldrarna 10 - 15 år och programmets innehåll kommer från DLP Publicationes. Det är ett pedagogiskt program som bygger på att unga formas till att bli sina vuxna jag innan 15 års ålder och att det är därför som åren innan dess är så viktiga i varje individs utveckling.

Ett urval av de projekt som Skapande Verkstad utfört i Järvastaden

Sommaren 2022: väggmålning i Magasinshuset med tema ”Omvandling”. Tillsammans med konstnär (Järvastadenbo) Tamara Rogozina och Järvastaden AB.

En planet - ett folk: ett klimatprojekt med tre skolor (Ursvikskolan, Raoul Wallenbergskolan och Vittraskolan) och 230 elever från årskurs 5,6, 8 och 9 under år 2023, och därefter del 2 under 2024 med Ursvikskolan. Resulterade i väggmålningar vid bullerblanket på Växlarevägen, samt muralmålning av tunneln i övergången Ursvik till Ör.

Invigning av En planet - ett folk, i samarbete med Solna stad, Solna Kulturskola och Järvastaden AB, ICA nära, Fridens Livs, samlade drygt 300 boende i Järvastaden.

Juniordagarna: Under fyra dagar i rad samlas juniorungdomar åldrar 10-15 år, det är blandade aktiviteter enligt de fyra målen. Till dags dato har det hållits fyra omgångar med ca 15 - 20 deltagare varje gång. Högstadie- och gymnasieelever har agerat mentorer. Varje dagläger avslutas med en familjefestival med drygt 50 föräldrar, barn och juniorer som deltar.

Vårmarknad och julmarknad: Deltagit och sålt hantverk från juniorgrupperna.

Programmering med Scratch. Tillsammans med ungdomar från området har det planerats och genomförts programmering för ban i åldrarna 10-12 år, under höstloven.

 

Familjefestival augusti 2024

Mycket är gjort och mer finns att göra! Familjefestivalen 24 augusti kommer att innehålla många olika aktiviteter för barn och unga. Dagen kommer att bjuda på mycket roligt, så missa inte detta. Ta med familjen och vännerna och kom till Järvastadens Familjefestival!