Om du ännu inte har svarat på årets trygghetsenkät vill vi gärna ha dina svar! Hjälp oss hålla vårt Järvastaden fortsatt tryggt och hållbart. Tillsammans med PMP Marknadskonsult AB genomför vi nu en studie kring trygghet, resvanor och service i vår egen stadsdel.

Vi genomför denna undersökning för att kartlägga vad vi, tillsammans med boende och verksamma i Järvastaden, kan göra för att utveckla stadsdelen.

Klicka här för att komma till enkäten.

Vi behöver ditt svar senast den 5 april. Inget av svaren kan kopplas till vem som har svarat.

Tack för hjälpen!