Det är jättebra om alla, så många som möjligt, är med och skapar en trygg miljö i närområdet. Skapa en hembygd i lugn och ro med bara positiva aktiviteter. Inom Järvastaden finns flera pågående aktiviteter som ger oss förutsättningar till ett tryggare boende inom stadsdelen.

Vi jobbar tillsammans med bl. a. trygghetsbilen, nattvandring, ICA Nära, Skapande verkstaden och med trygghetstelefon. I trygghetsarbetet i Järvastaden eftersträvas att engagera boende och verksamma i området till olika förebyggande aktiviteter.

Lokaltidningen Mitt i Solna skriver i ett reportage om föräldrainitiativet för ökad trygghet. Bakom initiativet står en grupp föräldrar med barn i Bagartorp, Ulriksdal och Järvastaden.

Föräldrarna har nu startat ett uppror för att få Solna stad ”att vakna” som de uttrycker det, istället för att fortsatt ducka för den otrygga situationen.

Föräldrainitiativet går under namnet ”Öppen drogscen – nej tack” och namninsamlingen innehåller flera krav på politikerna. Bland annat krav på att ett fältteam med fritidsledare och ordningsvakter ska finnas i Bagartorp, stöd till idrottsföreningarna i området samt en plan med konkreta åtgärder för att avskaffa drogscenen.

Att återöppna fritidsgården står som första krav på listan.

– Det måste leda till en förändring. Vi är engagerade – och skitförbannade – föräldrar, men också skattebetalare som förväntar oss att Solna kommun tar sitt ansvar för säkra skolvägar och en trygg fritid för våra unga, säger Kristin, en av föräldrarna bakom initiativet.

Föräldragruppen har startat en namninsamling som kommer att överlämnas till kommunstyrelsens ordförande i Solna stad, Sara Kukka-Salam vid ett personligt möte.

Namninsamlingen samt mer information finns här.