Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för fortsatt utbyggnad av bostäder i Järvastaden. Projektet, där bland andra Kvarteret Backklövern ingår, innehåller cirka 1000 lägenheter och 40 småhus.

Detaljplanens syfte är att koppla samman Järvastadens östra och västra delar, samt avsluta småhusområdet Grankällan. Sammankopplingen skapas genom att möjliggöra för nya bostadskvarter längs med Fridensborgsvägen, inklusive förskola, och utvecklande av en ny central stadsdelspark kring Mulle Meck-lekparken.

Läs mer på Solna stads hemsida: Kvarteret Backklövern m.fl. - Solna stad.

Digitalt samrådsmöte kommer att hållas 7 december klockan 18.30 via Microsoft teams. Länk för att ansluta till mötet kommer publiceras samma dag på Solna stads hemsida.

Fysiskt samrådsmöte kommer att hållas 11 januari klockan 18.00 i Jaktvillan, Gunnarbovägen 91.