Idag har vi besök av Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna, eller kort: borgmästaren i Solna. Hon har sällskap av byggnadsnämndens ordförande, Martin Eliasson.

Under en intensiv timme sent på fredag eftermiddag samtalade vi om fler viktiga behov och kommande aktiviteter i Järvastaden. Alla är intresserade av den nya idrottsplatsen som Järvastaden bygger. Alla planer, både tidsplaner och fotbollsplaner, talar för att det mesta kommer vara klart att användas till sensommaren, hösten 2024.

Många är intresserade av hur bebyggelsen kommer framåt i Linneans detaljplan, bostäderna blir klara eftersom, några har redan flyttat in i Brf Linnean och löpande kommer Skanska och JM färdigställa fler. Resona kommer inom kort starta sitt projekt Äventyret.

Solna stad bygger den nya lågstadieskolan som blir klar till höstterminen nästa år. Järvastaden har nyss handlat upp entreprenaden för att göra i ordning den nya parken, Västergårdparken. Den ska bli i det närmaste klar till skolstart, så att barn och föräldrar kan gå och cykla säkert och undvika mycket av byggverksamheten.

Samtalet rörde sig också om hur vi tillsammans kan jobba för att SL och deras entreprenör kan utöka busstrafiken i stadsdelen. Det framfördes en önskan om att gångvägen ner mot pendeltågstationen bakom Hemköp, längs järnvägen, ska ses över, göras tryggare och förbättras.

Sara och Martin svarade på vad de anser är bäst och näst bäst med Järvastaden. De gav mycket bra svar även om de inte nämnde att det ligger i Solna. Som så klart är nummer ett.