Uthyrning av lokalen är tänkt för barnkalas och enklare familjetillställningar samt möteslokal för bostadsrätts- och samfällighetsföreningar. Du som bor i Järvastaden kan hyra Jaktvillan för aktiviteter av den typen.

Jaktvillan kan nyttjas helger samt vardagskvällar. Vissa verksamheter för barn och ungdomar arrangeras i villan, t ex barnkör och scoutverksamhet. Vi har också löpande informationsmöten i lokalen, t ex för trygghetsarbete i stadsdelen, Trygg i Järvastaden. Dessa kvällar kan lokalen inte hyras. Inte heller då det pågår evenemang i och i anslutning till Jaktvillan, när vi har barnteater i februari, cykelfixardag i mars, Valborgsmässoafton och vid Järvastadsloppet i maj.

Det mesta av informationen om lokalen i Jaktvillan finns att läsa här på hemsidan. Där finns också länk till bokningssystemet.

Vi kommer nu att bli mycket mer uppmärksamma på kravet att skriva avtal och betala inom den tidsfrist, en vecka, som vi sagt gäller från det att bokningen genomförts. Detta för att se till att lokalen kan nyttjas och bokas så mycket som möjligt och inte blockeras av ej utnyttjade bokningar.