Ännu en skola kommer att öppna upp portarna i Järvastaden. Till höstterminen 2024 kommer elever att välkomnas till Järvastadens skola, en kommunal skola som drivs av Solna stad.

Skolan, som kommer att ligga mitt i Järvastaden, kommer att ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs tre. Två klasser per årskurs planeras. Utöver klassrummen kommer det att finnas musik- och rörelserum, kök och matsal samt rum för fritidshemmets verksamhet.

Skolans utemiljö kommer att ha en lekpark, plats för spontanlek och vistelseytor. Genom att skolans placering kommer att vara i direkt anslutning till en park skapas goda möjligheter till fysisk aktivitet.

Skolbyggnaden byggs enligt miljöklassningen Svanen och kommer att ha solceller på taket.

Mer information finns hos Solna stad.