Arbetet med idrottsplatsen i Järvastaden fortsätter framåt. Nu är det ”grusplan” på alla tre fotbollsplanerna. Men det var väl länge sen det spelades boll på grusplaner? Det kommer att bli konstgräs på alla tre.

Snart är grundplattan till omklädningshuset klar för att gjutas. Stolpar till stängsel runt fotbollsplanerna har börjat resas. Matjord planeras ut i sänkor för dagvattenhantering.

jarvastaden bullerplank på plats3

 

Sen en tid tillbaka syns det med falu rödfärg målade bullerplanket från långt håll. Det är mest för utövandet på idrottsplatsen som det reducerar buller. Mot järnvägen har det tyvärr snabbt kommit klotter. Mitt på planket har vi satt ”klotterskydd” i form av bilder på barn och stämning i Järvastaden, stadsdelen med naturen runt knuten och bara 10 minuter till city!