Bygget av ny lågstadieskola i Järvastaden pågår för fullt. Det är Solna stad som bygger en ny lågstadieskola i kvarter Skogsstjärnan i Järvastaden.

Det kommer att bli en F-3-skola för 240 elever på Stenknäckgatan invid den planerade Västergårdsparken. Skolan byggs för att möta det växande behovet av elevplatser i stadsdelen och målsättningen är att den nya skolan ska starta höstterminen 2024.

Skolan som kommer att ha en kapacitet motsvarande 240 elever från förskoleklass till årskurs 3 och planeras för lågstadieverksamhet med fritidshem, men ska även kunna ställas om till förskola om skolbehovet skulle minska och förskolebehovet öka. Den nya skolan kommer att ha ett tillagningskök så att mat till skolans luncher samt fritidshemmets frukostar och mellanmål kan lagas på plats.

Området mellan skolan och Järva skjutbaneväg kommer domineras av pågående byggverksamhet under flera år. Det kommer vara svårt att ordna bra och säkra tillfartsvägar från det hållet till skolan när den öppnar hösten 2024. Därför planeras att tidigarelägga byggnation av en kommande väg i ett provisoriskt utförande. Det är Stenknäcksgatans förlängning bort till gränsen till Sundbyberg och ICA Nära som då planeras kunna vara en trygg tillfart för barnen, både gående och cyklandes samt bilburna skjutsande föräldrar.