Anläggandet av Järvastaden IP pågår för fullt. Det är tre fotbollsplaner som byggs, en för 11-, en för 9-och en för 7-mannaspel. Alla planer förses med konstgräs.

Nu i sommar startar också bygget av omklädningshuset med grundläggning och pålningsarbeten.

Huset kommer också innehålla rum för föreningsverksamhet och ett mindre café.

Hela idrottsplatsen beräknas vara klar hösten 2024.