Tor Svae, scenograf och konstnär, är mannen bakom många fina och fantasifulla lekplatser och också skaparen av Mulle Meck-parken i Järvastaden. Tor Svae har tilldelats  Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris 2023.

Motiveringen till priset är:
"För att han med ett kreativt sinne och stor skaparglädje har gestaltat en rad unika och färgstarka lek- och temaparker där räta vinklar är strängt förbjudna och där endast fantasin sätter gränser. Med återkommande referenser till såväl litteraturens värld som till den aktuella platsens historia, har han format lekmiljöer såsom Mulle Meck-parken i Järvastaden, Bryggartäppan på Södermalm som inspirerats av Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad, Lilla Kvarnholmen där temat lånats från tiden då mjölkvarnarna ännu var i drift och Anders Franzéns park i Hammarby Sjöstad där platsens tidigare industri- och varvsverksamhet återspeglas. Med finurlighet, stor konstnärlighet och ett aldrig sinande barnasinne har Tor Svae skapat platser som uppmuntrar både barn och vuxna till lek, läsande och ett ständigt utforskande av fantasin."

Idén till Mulle Meck-parken föddes när asvariga på Järvastaden AB började fundera på en större aktivitetsbaserad annorlunda lekplats. Man fick kontakt med Tor Svae, som då rätt nyligen byggt klart inredningar på Junibacken. Tor hade många bra kontakter och föreslog ett samarbete med Georg Johansson och Jens Ahlbom, upphovsmännen bakom Mulle Meck.

Tor berättar:

- Utan i byggbranschen normala cad-ritningar och noggrant planerade tidplaner satte arbetet igång. Massor med skrot och annat användbart kördes till Järvastaden för att hitta nya användningar. Hösten 2008 invigdes parken med pompa och ståt.

Vi gratulerar Tor Svae till denna fina utmärkelse!

Vill du läsa mer och ta del av alla fina kommentarer kan du göra det på Samfundet S:t Eriks sida på Facebook >