I slutet av april höll Trygg i Järvastaden möte med trygghetsambassadörerna i vår stadsdel. Mötet, som hölls i den nyinredda lokalen ovanför nya livsmedelsaffären på Fridensborgsvägen 64, innehöll många punkter. 

Stefan Engdahl som höll mötet är inhyrd trygghetskonsult noterade:

– Att vi pratade om hur nattvandring fungerar, till vilken nytta och egenansvar. Att vi behöver få ut information om det trygghetsarbete vi gör och få med de föreningar som ännu inte är. Bevisligen så har vi inte nått fram till alla efter resultat trygghetsmätning. Det har varit lugnt i många år i stadsdelen men nu börjar det ändra sig lite vilket hänger ihop med att de som var små barn när de flyttade in, nu är tonåringar.

Även föräldraansvaret diskuterades livligt i detta sammanhang.

– Nedskräpningen har ökat, vi behöver alla jobba efter ”Broken window” principen, vilken innebär att allt klotter och nedskräpning behöver åtgärdas på en gång, annars föder det bara mer. Kiosken i Mulle Meck parken behöver städa efter sina kunder. Ursviks IK:s ungdomslag gör en städinsats med spelare och föräldrar torsdag kväll och får en ersättning av Järvastaden för detta. Fler såna initiativ emotses. Önskemål att styrelserna i bostadsrättsföreningarna behöver en elektronisk trygghetmapp med all information om trygghetsarbetet som de kan dela med sig till sina medlemmar.

– Ett mycket bra tips vid försäljning av bostäder, att både byggherrar och mäklare har ett ”trygg i Järvastaden” material som de kan dela ut vid försäljningar, avslutar Stefan Engdahl sina observationer.

Nästa möte hålls 14 juni i Jaktvillan, i Järvastaden, klockan 18:30.

Vill du också engagera dig som trygghetsambassadör i Järvastaden läs mer här >

 

Sammanställning av trygghetsenkät

Under mötet redogjorde också Stefan Engdahl för resultatet i årets trygghetsenkät. Enkäten är en del av Järvastadens hållbarhetsprogram där vi löpande följer trygghet och resande, med hjälp av feedback från boende, arbetande och studerande i Järvastaden. PMP Marknadskonsult AB har skött insamling och sammanställningsarbete.Tack till alla er som bidragit i årets andra del av hållbarhetsmätningarna, under april månad, som riktat in sig helt och hållet på trygghet.

I kort sammandrag kan vi nämna följande insikter, som vi tar med oss vidare i vårt fortsatta utvecklingsarbete:

– Vi som bor och verkar i Järvastaden har stort intresse för att fortsätta behålla och utöka tryggheten i vår stadsdel. Vi kan se fortsatt god trygghetsupplevelse men tyvärr en viss ökad upplevd otrygghet när vi rör oss ensamma i ett mörk Järvastaden. Öppna kommentarer indikerar inte att det är konkreta inträffade upplevelser utan sannolikt mer en känsla som följer samhällstrenden.

– För att kunna behålla och utöka tryggheten ännu mer vill vi främst att det ska finnas mer liv och rörelse i området även efter mörkrets inbrott, gärna mer nattvandring, mer rörelse från trygghetsbilen. Även belysning och rätt allmänna kommunikationer är viktigt i området.

– Glädjande finns tydligt intresse för mer information om och också möjlighet att bidra mer i trygghetsarbetet, från boende i området. Exempelvis Nattvandring är en aktivitet som efterfrågas information och möjlighet att delta i.

Ta del av hela rapporten här >