Byggnadsnämnden i Solna stad har beslutat att bevilja bygglov för att anlägga en idrottsplats i Järvastaden. Den nya idrottsplatsen kommer att finnas mellan Gunnarbovägen och järnvägen.

Här kommer det finnas tre fotbollsplaner; en fullstor 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7- spelsplan.

Det kommer också att finnas två planer för spontanidrott. På området kommer det också att byggas en huvudbyggnad för omklädning, flera mindre byggnader för stödjande funktioner och ett bullerplank.


– Detta ger ett angeläget tillskott av fotbollsplaner i ett läge som givet närheten till järnvägen är svår att utnyttja och skapar samtidigt en bra koppling mellan Järvastaden och den omgivande naturen, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden i Solna stad.