Även om barnen är viktigast så ska alla trivas här.

Barnperspektivet är viktigast när vi planerar och bygger Järvastaden. Men vi vill också vara en levande och inkluderande stadsdel för andra, oavsett ålder eller ursprung. Här ska man känna sig delaktig i en större gemenskap som bidrar till nya vänner och ökad trygghet. Här finns förskolor och grundskola. ICA-butiken brukar erbjuda ungdomarna helg- och sommarjobb. Längs gatorna finns restauranger, caféer, gym och annan närservice som inbjuder till social samvaro.

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara Järvastadenjarvastaden hallbarhet barnen viktigast 5Hållbara JärvastadenHållbara JärvastadenHållbara Järvastaden

Även om barnen är viktigast så ska alla trivas här.

Barnperspektivet är viktigast när vi planerar och bygger Järvastaden. Men vi vill också vara en levande och inkluderande stadsdel för andra, oavsett ålder eller ursprung. Här ska man känna sig delaktig i en större gemenskap som bidrar till nya vänner och ökad trygghet. Här finns förskolor och grundskola. ICA-butiken brukar erbjuda ungdomarna helg- och sommarjobb. Längs gatorna finns restauranger, caféer, gym och annan närservice som inbjuder till social samvaro.

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

jarvastaden hallbarhet barnen viktigast 7

jarvastaden hallbarhet barnen viktigast 8