Fram med svampkorgen! En hel del regnande sista tiden har ökat chanserna för att det ska finnas gott om svamp. Söndagen 14 oktober går vi ut och ser efter. Vår svampexpert Bibbi Wallquist guider oss som vanligt i vår egen svampskog nära Jaktvillan.

Bygglov har beviljats för 64 enfamiljehus och 428 lägenheter i Solna stad. Behovet av fler bostäder är stort och främst större bostäder, för att möjliggöra ett livslångt boende. När familjen växer ska man kunna bo kvar.

På fredag 5 oktober och tre dagar framåt håller Kulturlandskaparna en helgkurs i hur man bygger en gärdesgård. Gärdesgård, eller gärdsgård som det också kan skrivas, är en traditionell typ av stängsel. Vanligt förekommande i Norden, Estland, delar av Ryssland men också i USA. Utseendet kan variera något men gemensamt är att en gärdesgård byggs i naturmaterial enbart.

Kommer regn kommer svamp

Bibbi Wallqvist kommer i oktober att guida noviser och nyfikna genom Igelbäckens naturreservat i jakten på svamp. Men redan i början av oktober kommer hon att vara ute i området för att se hur det ligger till.

Besök öppna förskolan i Järvastaden

Öppna förskolan Solvändan i Järvastaden drivs i Svenska kyrkans regi. Förskolan finns på Fridensborgsvägen 110 sedan öppnandet 2016 och här är barn i åldrarna noll till fem år välkomna i sällskap av förälder eller annan anhörig.