Mötesplatsen Kurage i Järvastaden är invigd

I lördags invigdes den nya mötesplatsen för unga - Kurage - i Järvastaden. Redan nu är en kör och en teatergrupp på väg att ta form på Kurage. En utställning och flera internationella projekt är också på gång, skriver tidningen Vi i Solna.

Om det blir snö - Pulkastörtlopp i Järvastaden

Vädret får avgöra vad vi gör söndag 11 februari kl 13:00! Om det blir snö blir det pulkastörtlopp i Jaktvillabacken!

Detaljplan för Linnean klar för samråd

Byggnadsnämnden i Solna har på möte 31 januari beslutat att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen för kvarter Linnean m fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra fem kvarter med bostäder, verksamheter i bottenvåning, förskola samt en park. Planen är en naturlig fortsättning på Järvastadens utbyggnad.

Lär dig tova och spinna på Överjärva gård

Under våren håller Kulturlandskaparna en kurs i att tova och spinna av får- och lammull, på Överjärva gård. Under fem tillfällen lär kunniga entusiaster ut det här hantverket, kursen arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Kurage bjuder in till invigningsfest - mötesplats för unga

Solna stad presenterar en mötesplats för unga - Kurage. Malin Stensson, ungdomsledare för Kurage säger:

- Under hösten har vi varit i en uppstartsfas av vår nya mötesplats Kurage för unga (13-19 år) i Solna på Fridensborgsvägen 100, och nu har vi äntligen kommit fram till ett öppningsdatum - lördagen den 3 februari. Vi kommer samma dag ha en inflyttningsfest med invigning av den nya mötesplatsen kl 16:00-20.00 och vi skulle tycka att det var jätteroligt om ni ville komma tillsammans med era ungdomar!