När Järvastadens kalender skulle gå i tryck inför 2023 var vi så snabba att ett evenemang som fått nytt datum inte blev justerat. Evenemanget är årets svampplockardag, som i år kommer att hållas 1 oktober.

Vi startar vid Jaktvillan och går gemensamt ut i skog och mark. Det är systrarna och svampkonsulenterna Bibbi och Lena Wallqvist från Överjärva gård som kommer att guida oss i jakten på skogens guld.

Och datumet är den 1 oktober - inget annat som gäller.