Hjälp oss möjliggöra ett mer hållbart resande i Järvastaden! Delta i undersökningen som pågår kring detta ämne just nu.

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att kunna resa hållbart i en trygg trafikmiljö!

Klicka på länken och svara på några enkla frågor om dina resvanor och hur du och din familj förflyttar er mellan olika aktiviteter. Det tar bara några minuter. Studien görs i samarbete med PMP Marknadskonsult AB. Inget av svaren kommer kunna kopplas till vem som har svarat. 

Vi behöver ditt svar senast 17 mars.

Ta mig till enkäten >>