Trygghetsambassadörer, nattvandrare och andra bjuds in till ett Trygghetsmöte i Jaktvillan i Järvastaden, på onsdag 22 februari, klockan 17.30.

Mötet hålls i Jaktvillan och vänder sig till framförallt utsedda trygghetsambassadörer från bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar i vår stadsdel.

Agendan för kvällen innehåller bland annat punkter för diskussion kring hur fler ska engagera sig i det framgångsrika trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i vår stadsdel. Vi diskuterar kring hur vi får kommunen att engagera sig och även föreningarna samt de boende.

Vi diskuterar vilka frågor vi vill ha med i den kommande enkätundersökningen. Vi kommer också att gå igenom den händelsestatistik som finns insamlad sedan 2019.