Under slutet av november 2022 genomförde Järvastaden AB en undersökning bland stadsdelens innevånare på temat nya närparken. Undersökningen bestod dels av en enkät och dels av dialog på plats under Barnens julmarknad. Nu finns resultatet sammanställt.

Fokus låg på två mindre ytor i parken men det kom också in många idéer som rörde parken rent allmänt. Uppskattningsvis var det 350 personer som deltog i dialogen, till större delen flickor och kvinnor. Till de aktiviteter som fick högst placering i enkäten hör sittplats/hängyta, klätterställning och pool.

Medborgardialogen under Barnens julmarknad gav ett tydligt resultat på vilka aktivteter som efterfrågas, att sittplatser och hängytor ligger i topp även i den här delen av undersökningen. Det är också vår bedömning att den här typen av aktiviteter är möjliga att genomföra i närparken.

Många önskade pool i området, något som är svårt att tillgodose. Däremot är vattenlek något som skulle vara mer genomförbart.

Resultatet från den här medborgardialogen kommer i den fortsatta processen att behöva utvärderas mot budget och också diskuteras vidare i dialog med Solna stad.

Ta del av hela resultatet här (pdf) >