Till helgen öppnar isbanan i Järvastaden.

Isbanan är på samma plats som tidigare år, korsningen mellan Järva skjutbaneväg och Mönstringsvägen. Isbanan är öppen för alla.

Vi vill uppmärksamma alla på att isen är ömtålig och att här ska inte finnas något skräp eller stenar. Det har förekommit att stenar har kastats in på isen. Det förstör för dem som vill åka och kan också orsaka allvarliga olyckor!