Järvastaden ska få ännu en skola, som kommer att stå färdig till höstterminen 2024.

Den 15 augusti beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Solna om upphandlingen av byggnationen av den nya skolan i Järvastaden.

Den nya skolan byggs för att möta det växande behovet av elevplatser i Järvastaden. Byggstart sker under hösten 2022 och skolan ska stå färdig till höstterminen 2024.

Mer om detta finns att läsa på Solna stads hemsida: Nya skolan i Järvastaden tar form - Så här kommer skolan att se ut | Solna stad