Även om det första formella första spadtaget för idrottsplatsen togs redan 31 maj i år, så har bygget inte ännu startat påtagligt. Kompletterande undersökningar och projektering har pågått.

Under nästa vecka, v. 32, kommer däremot stora produktionsarbeten påbörjas för idrottsplatsen och projektet kommer att pågå under ett antal år.

Då påbörjas grundförstärkningsarbeten för ledningar, Gunnarbovägen och för en ca 300 meter lång bullerskärm som ska byggas parallellt med järnvägen. Under nästa år kommer vi även att påbörja byggnationen av omklädningshuset på ca 600 m2 i två plan.

Byggtrafiken kommer att ledas österut mot Bagartorpringen, nya skyltar, stängsel och en elmotordriven grind skall installeras.

Vi på Järvastaden AB kommer kontinuerligt informera om framstegen med utbyggnaden av den efterlängtade idrottsplatsen.