Magnus som arbetar som hundförare kommer i sommar regelbundet rasta sin hund Styx i Järvastaden, i skogsområden och i öppen terräng där de passerar för olika uppdrag. Ett av syftena med detta är att minska riskerna för att olika etableringar av oönskad karaktär sker i området.

Styx är en trevlig hund med flera framgångar som gör ett bra arbete tillsammans med Magnus.

Detta är en del av arbetet Trygg i Järvastaden. Järvastaden AB har tagit hjälp av konsulten Stefan Engdahl, som hjälper oss att hålla ihop detta projekt där vi söker samverkan med boende och näringsutövare i stadsdelen. Där vill vi engagera bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar att utse Trygghetsambassadörer.

Vi på Järvastaden AB vill medverka till att etablera nattvandring med föräldrar. Vi har redan etablerat ett system för uppföljning av incidenter som sker. Utöver det vill vi även förhindra ryktesspridning på sociala medier, så att det inte i onödan eskalerar med rykten som överdrivs.

Stefan håller i informationsmöten där många av dessa trygghetsfrågor tas upp på dagordningen. Nästa möte är planerat till 31:a augusti.

Järvastaden ska upplevas som ett mycket tryggt bostadsområde. Tillsammans gör vi detta möjligt.