Nu startar sprängningsarbetena i kvarter Skogsstjärnan. I kvarteret ska byggas en ny lågstadieskola för 240 elever, samt ungefär 80 lägenheter med garage i källlaren, enligt beslut från Solna stad.

Läs mer om detta på Solna stads hemsida Beslut om ny skola i Järvastaden - Solna stad

Det är en hel del berg som måste bort. Sprängningsarbetena beräknas pågår till oktober 2022. Besiktningsarbeten i angränsande kvarter har utförts och vibrationsmätare har monterats.

Sprängningsarbetena kommer att utföras i enlighet med fastställt marklov och beslutat startbesked i enlighet med riskanalys, kontroll- och miljöplaner mm.