Onsdag den 11 maj håller vi ett möte för Järvastadens trygghetsambassadörer. Tillsammans med Järvastadens trygghetskonsult Stefan Engdal går vi igenom ett antal punkter som rör vår stadsdel.

Vi bjuder in dig som är trygghetsambassadör i Järvastaden och vill veta mer om vårt trygghetsarbete här. 

Mötet hålls i Jaktvillan och börjar klockan 17.30. De av bostadsrättsföreningarna och samfälligheterna utsedda trygghetsambassadörerna är välkomna till detta möte, där vi berättar om arbetet med att hålla vår stadsdel fortsatt trygg.

Under mötet tar vi bland annat upp punkter som:
Projekt trygg i Järvastaden
Samverkan
Gemensamma krafter och nedskräpning
Trygghetstelefonen och larmcentral
Trygghetsbilen
Nattvandring
Facebook-grupper
Händelser och rapporter

Vi tittar också på datum för kommande möten.

Är du nyfiken på vad en trygghetsambassadör gör? Vänd dig till din BRF-förening så får du veta mer.