Kommunstyrelsen i Solna stad har beslutat att satsa på en utveckling av Överjärva gård under 2022. Det kommer både innebära utökad verksamhet och också upprustning av byggnader.

Redan i juni 2021 fattades det första beslutet om satsning och i december reviderades detta beslut. Sedan i somras har det bedrivits ett aktivt arbete med att utveckla verksamheten på Överjärva gård. Ett program har arbetats fram, som ett resultat av samarbete mellan näringslivet och lokala aktörer och bildar grunden för många spännande aktiviteter inom bland annat service, pedagogik, friluftsliv, natur, kultur och djurverksamhet.

– Tillsammans med föreningslivet och lokala aktörer fortsätter vi utveckla Överjärva gård till en plats för inspiration, rekreation och lärande för fler Solnabor i alla åldrar. Jag är särskilt glad att vi till sommaren 2022 startar upp ridklubbarnas verksamhet på gården, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Solna naturskola har bedrivit verksamhet här i över 25 år. Skolan får fyra nya utvecklingsledare vilket gör det möjligt att utöka antalet klasser från sex till tio klasser per vecka, så att fler barn ska få möjlighet att ta del av Naturskolans verksamhet.

I ett samarbete med Hufvudsta Ridklubb och Solna fältridklubb kommer det att finnas turridning och andra aktiviteter för barn, på Överjärva gård, där ambitionen är att starta upp ridklubbarnas verksamhet 1 juni 2022.

Även ett antal byggnader kommer att renoveras och rustas upp. Överjärva gård ska spegla gårdens historia och samtidigt ge utrymme för samtida verksamheter. Gula villan kommer att renoveras och i Vinterträdgården kommer interiören att ställas iordning. Ladugården som enligt tidigare beslut skulle rivas får stå kvar. Ett första steg är att renovera fasader, tak och fönster.

Läs mer här hos Solna stad >