Ibland har vi stängt runt isbanan för att spola ny is. Men ofta är isbanan i Järvastaden öppen, för alla att åka på.

Vi vill uppmärksamma alla på att isen är ömtålig och att här ska inte finnas något skräp eller stenar. Det har förekommit att stenar har kastats in på isen. Det förstör för dem som vill åka och kan också orsaka allvarliga olyckor!

Föräldrar, snälla, se till att barnen inte kastar in sten på isen!