Till slut fick vi julbelysning på plats på och mellan magasinhusen.

I vår enkätundersökning tidigare i år frågades även om vad skulle kunna bidra till att du känner dig ännu mer trygg när du rör dig i Järvastaden. Det i särklass vanligaste förslagen för att öka tryggheten i stadsdelen var ökad och bättre belysning. Många pekade också explicit ut området vid de gamla mobiliseringsförråden. Området upplevs som skumt och ändå en plats som många måste passera på väg till pendeltåget eller åt andra hållet mot skolan.

Tidigare i höstas sattes ett flertal kompletterande mycket starkt lysande lampor upp i detta område. Nu inför helgerna har vi också ökat på med lampor för mera julstämning.