Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Logementet 1 m.fl. som möjliggör förskolor, bostäder, studentbostäder och kontor i Järvastaden. Planförslaget kommer att finnas för samråd under tiden 28 oktober – 25 november i Solna stadshus, Stadshusgången 2 och på Solna bibliotek i Solna centrum under lokalernas ordinarie öppettider.

Planförslaget finns på denna sida hos Solna stad >>

Fram till den 25 november tar Solna stad emot synpunkter på planförslaget.