Det blev en lyckad svampjakt under ledning av systrarna Bibbi och Lena. Många deltagare och stor nyfikenhet kring skogens alla svampar.

 - Vi tror att alla fick med sig svamp hem, en del hittade rejält mycket, berättar Bibbi Wallqvist som ledde utflykten.

Några hittade trattkantarellet för första gången och lyckan var stor. För flera av deltagarna var det här ett bra sätt att lära känna "sin" skog och de kände sig trygga med att gå runt i den. Några nyinflyttade berättade hur glada de är över denna aktivitet.

Väl tillbaka vid Jaktvillan, efter en god jaktlycka i skogen, gick Bibbi och Lena igenom alla korgarna, hade artgenomgång och svarade på frågor. En hel del tips om svamprensning och tillredning delades också ut.

Nedan kan du se en artlista som Bibbi har sammanställt, där du kan läsa vilka svampar som hittades under årets svampplockardag.

Kantarell, Narrkantarell, Trattkantarell

Blek taggsvamp, Rödgul taggsvamp, Fjällig taggsvamp, Motaggsvamp, Örtaggsvamp

Strävsoppar- olika arter, Brunsopp, Sandsopp, Smörsopp, Pepparsopp

Fårticka, Björkticka, Klibbticka

Stol fjällskivling, Rodnande fjällskivling

Blodchampinjon

Kamferriska, Lakritsriska, Gråriska, Svartriska

Kremlor - Giftkremla m.fl.

Vårtig röksvamp

Nagelskivlingar - Horngrå nagelskivling m.fl.

Svartnavling

Gullhorn, Gul fingersvamp

Grynskivlingar - Ockragul grynskivling m.fl.

Vit tuvskivling, Pudrad trattskivling, Fläckig bitterskivling, Laxskivling, Honungsskivlingar, Fränskivlingar

Gråfotad flugsvamp

Silkesmusseron

Hättor – Flåhätta, Fläckhätta, Rosenhätta

Spindelskivlingar – olika arter

Gifthätting

Bävermussling

Vit hattmurkla