För en tid sedan genomförde PMP Marknadskonsult en enkät, på uppdrag av Järvastaden AB. Enkäten vände sig till boende i Järvastaden, från åldrarna 10 år och uppåt.

Syftet var att ta pulsen på er som bor i Järvastaden för att kunna göra vår stadsdel till ännu tryggare och bättre. Frågorna i enkäten har anpassats till de olika målgrupperna (barn och vuxna). 

Det kom in 337 svar från vuxna samt 191 svar från barn i åldrarna 10-15 år. 

Glädjande nog var det många vuxna som svarade att de känner sig trygga i Järvastaden, även kvälls- och nattetid när det är mörkt, när de vistades utomhus ensamma. Men det finns utrymme för förbättring i form av mer belysning, några efterlyste nattvandrare och grannsamverkan. 

Även barn och unga känner sig relativt trygga i Järvastaden, såväl på dag- som kvällstid. 

Här kan du läsa hela undersökningen samt ta del av svar och diagram >>