Under våren kommer vi att rusta upp den så omtyckta Mulle  Meck-parken i Järvastaden. Här har många, många barn lekt genom alla år och parken har emellanåt fått nya inslag och fräschats upp. Och nu är det dags igen.

Det kommer att pågå en rad olika sorts arbeten med att laga och att fixa utrustning. Det kommer också att pågå målningsarbeten. Vi ber därför besökarna i parken att respektera de avspärrningar som kommer att finnas där, att hålla avstånd med hänsyn till covid-19 men också för att respektera pågående arbeten.

Tor Svae är mannen bakom vår fina Mulle Meck-park, som han i samarbete med Mulle Mecks upphovsmän George Johansson och Jens Ahlbom har skapat, med hjälp av kollegan Josefsson.